Wpisy użytkownika Burkina FAN - Oficjalny blog z dnia 2 września 2016

Liczba wpisów: 1

burkinafaso
 
Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na naszej oficjalnej stronie internetowej - www.burkinafan.pl/(…)73-thomas-sankara-ikona-czy-pr…

“Trudno dziś zliczyć, ile prac naukowych lub publicystycznych poświęcono Thomasowi Sankarze. Nie sposób również ogarnąć ilości utworów literackich, muzycznych lub plastycznych, dla których jego osoba stała się źródłem natchnienia, bądź które nawiązywały tematem do jego postaci. Jedno dziś jest pewne: jego legenda przeżyła, zaś sam Burkińczyk - ze swoją nietuzinkową osobowością i bujnym życiorysem - stał się inspiracją nie tylko dla Afrykańczyków z najdalszych nawet zakątków kontynentu, ale również wzbudził zainteresowanie ogólnoświatowego audytorium. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi sylwetki tej jednej z najważniejszych ikon polityki afrykańskiej XX-wieku. Stanowi on zarazem próbę usystematyzowania informacji na temat „Afrykańskiego Che Guevary”, a jednocześnie krytycznej analizy wyznawanej przez niego ideologii. Poddamy zatem analizie jego poglądy i skonfrontujemy je z innymi rewolucyjnymi doktrynami ubiegłego stulecia. Spróbujemy nadto przyjrzeć się jego sylwetce i zastanowić się, jakim był człowiekiem, a także jakim politykiem i rewolucjonistą. Czy jak chcą niektórzy był diabłem, czy też aniołem i zbawcą Afryki. Z całą pewnością nie rozstrzygniemy tego dylematu. Możemy jedynie przedstawić obiektywne fakty, zaś wnioski dotyczące osoby Thomasa Sankary, każdy czytelnik powinien wyciągnąć sam!. A zatem „ad rem” – zacznijmy od samego początku, a więc od narodzin naszego bohatera...”